MENTORSTVO


ŽENEVSKI KLUB (Club de Geneve)

Konec 1980-tih sta bila uvedena na pravni fakulteti v Ljubljani dva izbirna predmeta, mednarodni ekonomski odnosi in mednarodno bančništvo. Kot dopolnitev fakultetnega študija je bila leta 1989 prvič organizirana študijska ekskurzija. Cilj je bil obisk vseh v mednarodnih institucij v Ženevi (CEFTA, ILO, MPO…). Udeleženci ekskurzije so bili tako navdušeni, da so se organizirali v klub in še isto leto študijsko obiskali mednarodne organizacije na Dunaju. Klub je dobil ime po prvi destinaciji študijske ekskurzije, ki je že v 1991 in potem še 24 let usmerjena v ZDA z lokacijami New York (mednarodne institucije, šole pravosodje) in Washington DC (ameriške institucije). Člani Ženevskega kluba so tisti študenti, ki ob študiju kažejo posebno nagnjenost za mednarodno in pravno-ekonomsko področje. Poleg ekskurzij organizira Ženevski klub predavanja, tekmovanja in drugi prireditve v okviru pravne fakultete. Klub ima vodstvo, ki se izvoli vsaki dve leti, mentor pa sem od začetka učitelj PF.

Two new subjects of classes were introduced at the School of Law at the end of 1980: International economic relations and International banking. The study excursion was organized to Geneva for the first time in 1989 as contribution to the study process. The goal was to visit international institutions seated in Geneva (CEFTA, ILO, IPO…). The excursion was highly successful so that participating students decide to establish club and additional excursion was organized to Vienna, another seat of multilateral international organizations. The name of Geneva club came from destination of the first study excursion, which was followed with 25 yearly study excursions to the USA including New York (UN and other international organizations, schools and Judiciary), and Washington DC (American institutions). Members of Geneva club are senior law students with inclination to international issues and law and economic field. Besides study excursions Geneva club organizes competitions in legal subjects, lectures and other activities in the framework of Faculty of Law in Ljubljana. The club elects leadership every two years, with mentor- professor being the same from the birth of Geneva club.

Prof. dr. Franjo Štiblar

image_6658025_4