Prijavnica na Prav(n)o rešitev 2020


Prijavnina na IX. tekmovanje Prav(n)a rešitev znaša 21 EUR za vsako posamezno ekipo in jo je potrebno poravnati do izteka roka za prijave (15. 4. 2020). Če prijavnina do tega roka ne bo poravnana, se bo prijava štela za nepopolno, ekipa pa se tekmovanja ne bo mogla udeležiti.

Prijavnino se plača z nakazilom na račun Ženevskega Kluba: IBAN SI56 6100 0001 2998 444, odprt pri Delavski Hranilnici d.d., Ljubljana, z referenco (SI99), za namen plačila: “Prijavnina PR20 (ime ekipe)”. Potrdila o plačilu z nadaljnjimi podrobnejšimi navodili o poteku tekmovanja bodo vsem tekmovalcem posredovana po poteku roka za prijave. V primeru težav pri plačilu nam pišite na: zenevski.klub@gmail.com.