EKSKURZIJE V ZDA


V letu 1991 je bila organizirana prva ekskurzija študentov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani v ZDA, ki je postala tradicija in se izvaja še danes. Namenjena je študentom višjih letnikov v okviru izbirnega predmeta Bančništvo, zavarovalništvo in finančni trgi. Organizirana je v drugi polovici marca, v 14 dneh pa študentje obiščejo New York in Washington DC.

Namen ekskurzije je obisk mednarodnih institucij, ameriških pravnih fakultet (Columbia University, New York University) in pravosodnih institucij. Študentje se z udeležbo na sodnih obravnavah neposredno seznanijo z ameriškim sodnim sistemom, z obiskom odvetniških pisarn spoznajo poklic odvetnika v mednarodni odvetniški pisarni. Poleg tega opazujejo delo v ostalih ključnih pravnih in ekonomskih intsitucijah (Združeni narodi, Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, kongres ZDA, vrhovno sodišče ZDA ipd.).

V prostem času so organizirani obiski športnih (NBA, NHL) in kulturnih (Broadway, Metropolitanska opera) dogodkov, študentje pa imajo tudi možnost spoznavanja obeh mest in uresničevanja lastnih interesov.

Pomemben del ekskurzije je tudi organizacija ekskurzije, ki je precejšen zalogaj. Ekskurzijo namreč organizirajo udeleženci pod vodstvom prof. Janeza Kranjca in prof. Franja Štiblarja, s čimer se marsikdo prvič spopade z organizacijo tako zahtevnega dogodka.