Prijavnica na Prav(n)o rešitev 2019


Prijavnina na VIII. tekmovanje Prav(n)a rešitev znaša 20 EUR za vsako posamezno ekipo in jo je potrebno poravnati do izteka roka za prijave (3.4.2019). V primeru, da prijavnina do tega roka ni poravnana, prijava šteje za nepopolno, ekipa pa se tekmovanja ne more udeležiti.

Prijavnino se plača z nakazilom na račun Ženevskega Kluba: IBAN SI56 6100 0001 2998 444, odprt pri Delavski Hranilnici d.d., Ljubljana, z referenco (SI99), za namen plačila: “Prijavnina, PR19, (ime ekipe)”. Potrdila o plačilu z nadaljnjimi podrobnejšimi navodili o poteku tekmovanja bodo vsem tekmovalcem posredovana po poteku roka za prijave. V primeru težav pri plačilu nam pišite na: zenevski.klub@gmail.com.