Iniciativa Pravo & Start up-i


Pravo in Startupi je iniciativa članov Ženevskega kluba s ciljem povezati študente prava in mlade pravnike s hitro rastočimi, agilnimi podjetji in podjetniki, ki odkrivajo tržne niše in so na samem začetku svojega delovanja. Namen iniciative je zapolniti praznino, ki vlada v svetu startupov, saj se ti premalo zavedajo, kako pomembno je pravo za njihovo uspešno delovanje.

Z organiziranjem različnih dogodkov, okroglih miz in pisanjem člankov tako pomagamo mladim podjetnikom premagati začetne, pravno relevantne ovire, preučiti in rešiti pravne probleme, na katere naletijo tekom svoje poti in predvsem predstaviti študentom prava zanimiv ter hitro spreminjajoči se svet startupov.

Predavanj so se med drugim udeležili predsednik Poslovnih angelov Branko Drobnak, Maja Bogataj Jančič, specialista za pravo intelektualne lastnine, Luka Piškorič s Poligona, Marko Ketler, odvetnik in partner v odvetniški pisarni Karanović & Nikolić, Jan Kobler, RSG Kapital ter nekateri uspešni startupi.